Tarikh: 27/02/2021

Masa: 9.00 am - 11.00am

Tempat: Bilik Latihan Pusat Internet Simunjan

Tujuan

Memberi pengetahuan asas tentang penggunaan komputer (Paint)

Aktiviti

1.Memberi pengetahuan asas tentang menggunakan Paint.

2.Memberi latihan tentang fungsi setiap komponen di Paint.

3.Memberii pengetahuan asas tentang software yang selalu digunakan untuk melaksanakan sesuatu kerja

4.Kdb dan advokasi.

Untuk melihat gambar, sila klik disini...

______________________________________________________________________________________________________________