Tajuk: ICT CAMBRIDGE dan Advokasi "Mobile Waste"

Masa: 8.30am -11.00 am
Tarikh: 7.1.2020
Tempat: Bililk Latihan PI Simunjan
Peserta: Lepasan Pelajar

Tujuan

Menyediakan lepasan pelajar mahir dan mempunyai sijil asas komputer sebagai persediaan mencari kerja.

Aktiviti

ICT CAMBRIDGE

 

Untuk melihat gambar, sila klik disini...

 

.............................................................................................................................................................................................................................

Tajuk :Kelas Kursus Keusahawanan Siri 1
Tarikh: 4/1/2020
Masa: 9.00am- 4.30pm
Tempat: Bilik Latihan PI Simunjan

Tujuan
Mendedahkan usahawan tentang pentingnya lakaran idea sebelum memulakan sesuatu perniagaan.

Aktiviti:
Lakaran Idea perniagaan

 

Untuk melihat gambar, sila klik disini...

 

.............................................................................................................................................................................................................................

Tajuk: Pengenalan kepada Perkakasan Komputer Dan Latihan Menaip

Masa: 9 am -1.00 pm
Tarikh: 15.12.2019
Tempat: Bililk Latihan PI Simunjan
Peserta: Pelajar Sekolah Rendah/Menengah

Tujuan

Mendedahkan peserta tentang asas komputer iaitu komponen-komponen yang digunakan. Peserta turut di ajari untuk menaip dalam notepad.

Aktiviti

Mengenal pasti komponen
Menaip teks ucapan

 

Untuk melihat gambar, sila klik disini...

 

.............................................................................................................................................................................................................................

Tajuk: ICT CAMBRIDGE

Masa: 8.30am -11.00 am
Tarikh: 17.12.2019
Tempat: Bililk Latihan PI Simunjan
Peserta: Lepasan Pelajar

Tujuan

Menyediakan lepasan pelajar mahir dan mempunyai sijil asas komputer sebagai persediaan mencari kerja.

Aktiviti

ICT CAMBRIDGE

 

Untuk melihat gambar, sila klik disini...

 

.............................................................................................................................................................................................................................

Tajuk: Pengenalan kepada Asas Komputer Dan Klik Dengan Bijak

Masa: 9 am -1.00 pm
Tarikh: 14.12.2019
Tempat: Bililk Latihan PI Simunjan
Peserta: Pelajar Sekolah Rendah/Menengah

Tujuan

Mendedahkan peserta tentang asas komputer iaitu komponen-komponen yang digunakan. Peserta turut di dedahkan tentang siber buli

Aktiviti

Mengenal pasti komponen
Buli Siber

 

Untuk melihat gambar, sila klik disini...

 

.............................................................................................................................................................................................................................