Tarikh: 15.03.2020

Masa: 8.30am - 11.30am

Tempat: Pusat Internet Simunjan

Tujuan

Menunjukkan cara-cara yang betul dalam menghasilkan bun yang berkualiti.

Aktiviti

1. Tenaga pengajar menunjukkan bahan-bahan yang betul dalam menghasilkan bun yang berkualiti.

2. Para peserta di arahkan supaya membuat dan memproses bun mereka sendiri setelah mendapat ilmu dari tenaga pengajar.

3. Semua peserta dapat menghasilkan bun mereka sendiri selepas mempelajari ilmu yang betul dalam menghasilkan bun.

 

Untuk gambar, sila klik di sini

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tarikh: 14.03.2020

Masa: 8.30am - 11.30am

Tempat: Bilik Latihan Pusat Internet Simunjan

Tujuan

Memberi ilmu tentang cara mempromosikan produk.

Aktiviti

1. Mengajar stategi untuk mempromosikan produk dengan berkesan.

2. Mengajar para peserta aplikasi yang boleh digunakan untuk mempromosikan produk, contohnya adobe photoshop untuk menyunting gambar produk supaya kelihatan menarik.

3. Memastikan para peserta menguasai strategi-strategi penting dalam mempromosikan produk. 

 

Untuk gambar, sila klik di sini

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tarikh: 04.03.2020

Masa: 8.30am - 1.00pm

Tempat: Bilik Latihan Pusat Internet Simunjan

 

Tujuan

Menilai sejauh mana pengetahuan penggunaan komputer dalam kalangan peserta.

 

Aktiviti

1.Memberi tugasan kepada peserta.

2.Memberi ilmu baru kepada peserta sekiranya mereka membuat kesalahan.

3.Advoksi.

 

Untuk gambar, sila klik di sini

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tarikh: 12.03.2020

Masa: 8.30am - 11.00am

Tempat: Bilik Latihan Pusat Internet Simunjan

Tujuan

Memberi pengetahuan asas tentang penggunaan komputer

Aktiviti

1.Memberi pengetahuan mengenai cara penggunaan Microsoft Word, Paints dan Microsoft Excel.

2.Memberi latihan untuk menilai kefahaman mengenai penggunaan aplikasi tersebut.

 

Untuk gambar, sila klik di sini

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tarikh: 07.03.2020

Masa: 10.00am - 5.00pm

Tempat: Bilik Latihan Pusat Internet Simunjan

 

Tujuan

Memberi latihan keusahawanan kepada peserta bagi meningkatkan kualiti produk dan pendapatan bulanan.

 

Aktiviti

1. Menerangkan penggunaan komputer dalam mempromosikan produk.

2. Menerangkan cara yang betul dalam mengira untung rugi dalam perniagaan.

3. latihan diberikan kepada peserta untuk menggunakan komputer bagi mencipta iklan produk mereka.

4.Advokasi

 

Untuk gambar, sila klik di sini

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................